Weekly outline

 • Diplomsko delo

 • Seznam prostih mentorskih mest

  Na spodnjem seznamu so imena vseh možnih mentorjev diplomskih del na FRI ter okvirno področje, ki ga posamezen mentor v okviru diplomskih del pokriva.  

  Mentorji Ključne besede s področja
  prof. dr. Marko Bajec internet stvari (IoT), podatkovno intenzivni sistemi, IoT platforme, podatkovno analitične platforme, ekstrakcija podatkov s spleta
  viš. pred. dr. Borut Batagelj umetna inteligenca, rač. vid, biometrija, forenzika, digitalna avtentikacija slike
  prof. dr. Zoran Bosnić umetna inteligenca, strojno učenje, podatkovni tokovi
  izr. prof. dr. Narvika Bovcon
  akad. prof. dr. Ivan Bratko umetna inteligenca, strojno učenje, algoritmi preiskovanja in planiranja, inteligentni roboti, spodbujevano učenje
  doc. dr. Andrej Brodnik
  izr. prof. dr. Patricio Bulić Vgrajeni sistemi, RTOS, Paralelno procesiranje, GPU, CUDA/OpenCL, Digitalno načrtovanje, FPGA, IoT, Pametna hiša, Pametna mesta, Računalniška aritmetika
  izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
  doc. dr. Tomaž Curk strojno učenje, bioinformatika, matrična faktorizacija, globoke nevronske mreže na zaporedjih, odprti podatki in analize
  doc. dr. Luka Čehovin Zajc računalniški vid, interakcija človek-računalnik (HCI), naravni uporabniški vmesniki (NUI), inteligentna robotika
  prof. dr. Janez Demšar
  doc. dr. Tomaž Dobravec Algoritmika (razvoj in analiza algoritmov; primerjava različnih algoritmov za reševanje izbranega problema; razvoj spletnega sistema za avtomatsko ocenjevanje implementacij algoritmov). Sistemska programska oprema (zbirnik, razbirnik, razhroščevalnik, zložna koda, ...).
  prof. dr. Gašper Fijavž Teorija grafov, algoritmi na grafih. Tudi kombinatorika in kombinatorična optimizacija.
  doc. dr. Matej Guid umetna inteligenca, igranje iger, reševanje problemov (hevristično preiskovanje, avtomatsko prepoznavanje težavnosti problemov, avtomatsko komentiranje...), strojno učenje, inteligentni tutorski sistemi
  izr. prof. dr. Tomaž Hovelja
  prof. dr. Franc Jager Avtomatska analiza elektrokardiografskih signalov, signalov elektrohisterograma, signalov elektroencefalograma, avtomatsko napovedovanje prezgodnjega poroda, komunikacija možgani računalnik. (Poleg obstoječih diplomantov sem že dogovorjen s še tremi kandidati)
  prof. dr. Branko Matjaž Jurič  Arhitekture aplikacij, mikrostoritve, cloud-native, API, spletni vmesniki, vsebniki, integracija, Blockchain in sorodne teme
  prof. dr. Aleksandar Jurišić kriptografija in računalniška varnost (npr. pametne kartice, IoT, PKI, CA,...), aplikacija e-quiz, verjetnost in statistika, diskretna matematika (algrebraična kombinatorika, končni obsegi), optimizacijske metode (tudi FPGA)
  viš. pred. dr. Alenka Kavčič samo razpisane teme
  prof. dr. Igor Kononenko strojno učenje, podatkovno rudarjenje, nevronske mreže, umetna inteligenca
  izr. prof. dr. Matej Kristan Računalniški vid, sledenje objektov, razpoznavanje objetkov, segmentacija, računalniški vid za mobilno robotiko
  izr. prof. dr. Matjaž Kukar (Nove teme 2020!) Upravljanje eksperimentalnih podatkov po principu FAIR sharing; Uporaba računalniškega vida v športu, prometu in industriji; Podatkovno rudarjenje; Priporočilni sistemi in strojno učenje v medicini; Relacijske in nerelacijske (NoSQL) podatkovne baze; Skalabilno strojno učenje v oblaku
  doc. dr. Dejan Lavbič Semantični splet, relacijske in NoSQL podatkovne baze, merljivosti kakovosti informacij, razvoj naprednih spletnih aplikacij in analiza finančnih informacij
  izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec
  prof. dr. Aleš Leonardis V študijskem letu 2019/2020 ni na voljo. 
  izr. prof. dr. Uroš Lotrič Porazdeljeni sistemi, visokozmogljivo računanje (GPU, FPGA, OpenCL, CUDA, gruče, superračunalniki), vodenje procesov (regulacije, krmiljenja, tovarna 4.0), razpisane teme
  prof. dr. Viljan Mahnič V študijskem letu 2019/2020 ni na voljo. 
  izr. prof. dr. Matija Marolt Računalniška grafika. Vizualizacija. Analiza in obdelava zvoka in glasbe. Razpisane teme so dostopne na povezavi.
  doc. dr. Jurij Mihelič Algoritmika, programski jeziki, sistemska programska oprema.
  doc. dr. Miha Moškon Modeliranje in simulacije, analiza in vizualizacija grafov, optimizacijske metode, genetski algoritmi, računska biologija, mehka logika, sistemska in sintezna biologija, dinamični sistemi, digitalne strukture in sistemi v biologiji, procesiranje v bioloških sistemih, prostorsko modeliranje
  prof. dr. Miha Mraz Zanesljivost, modeli rač.omrežij, računska biologija, QCA strukture, itd.
  izr. prof. dr. Polona Oblak Uporaba linearne algebre v računalništvu
  prof. dr. Peter Peer globoko učenje, konvolucijske in generativne mreže v računalniškem vidu in biometriji (detekcija in razpoznava na osnovi biometričnih modalnosti)
  doc. dr. Veljko Pejović mobile computing, wireless networks, ubiquitous computing, computer networks, Android, mobile sensing, computer systems
  prof. Fabio Ricciato wireless communications, mobile networks, processing of wireless signals, software-defined radio, WiFi localization, IoT , Performance Measurements in Wide-Area IP Networks.
  prof. dr. Borut Robič Razvoj, analiza, primerjava, pregled raznih vrst algoritmov za izbrane računske probleme. Aktualne teme iz računske zahtevnosti. Aktualne teme iz operacijskih sistemov.
  prof. dr. Marko Robnik Šikonja strojno učenje, obdelava naravnega jezika, goboko učenje, umetna inteligenca, podatkovno rudarjenje
  viš. pred. dr. Robert Rozman Nisem še z vsemi čisto točno dogovorjen, je pa trenutno 12 interesentov...
  viš. pred. dr. Igor Rožanc
  doc. dr. Rok Rupnik
  doc. dr. Aleksander Sadikov umetna inteligenca, hevristike, hevristično preiskovanje, priporočilni sistemi, sistemi za podporo odločanju v medicini, spodbujevano učenje, game-playing, eye-tracking, obleka za beleženje gibanja (Animazoo)
  izr. prof. dr. Danijel Skočaj
  doc. dr. Boštjan Slivnik prevajalniki, vzporedno programiranje
  doc. dr. Aleš Smrdel
  prof. dr. Franc Solina računalniški vid, interaktivne umetniške instalacije z uporabo Kinecta in jezika Processing
  izr. prof. dr. Vlado Stankovski
  doc. dr. Luka Šajn Optimizacija izvorne kode, Štetje celic z genetskim algoritmom (v jeziku Scala in ImageJ); Pregled potrebnih funkcij poslovne aplikacije in primernost različnih programskih okolij
  prof. dr. Branko Šter mikrokrmilniki in vgrajeni sistemi, digitalno načrtovanje, FPGA, strojno učenje (nevronske mreže, spodbujevalno učenje), hevristično preiskovanje, igre, hardverske implementacije algoritmov strojnega učenja
  izr. prof. dr. Erik Štrumbelj
  doc. dr. Lovro Šubelj analiza kompleksnih omrežij; odkrivanje znanj iz omrežnih podatkov; družbena, informacijska, tehnološka omrežja
  prof. dr. Denis Trček
  doc. dr. Mira Trebar
  izr. prof. dr. Damjan Vavpotič Podatkovna analitika v turizmu in zdravstvu, agilni pristopi k razvoju informacijskih sistemov, programsko inženirstvo (software engineering), procesi razvoja programske opreme, vpeljevanje inovacij IT v poslovne procese, process mining; dobrodošli so tudi lastni predlogi s širšega področja informacijskih sistemov in njihovega razvoja
  prof. dr. Nikolaj Zimic IPv6 na mikroračunalnikih, WiFi direct, WiFi nizka poraba energije, FreeRTOS, simulacija omrežij, senzorska omrežja
  viš. pred. dr. Aljaž Zrnec
  prof. dr. Blaž Zupan strojno učenje, vizualizacija podatkov, dostop do odprtih podatkov, razvoj gradnikov programskega sistema Orange, povezava strojnega učenja in IoT
  doc. dr. Slavko Žitnik obdelava in procesiranje besedil, informacijsko poizvedovanje, ekstrakcija podatkov iz besedil (prepoznavanje imenskih entitet, povezav, odkrivanje koreferenčnosti), semantični splet, nerelacijske podatkovne baze, ekstrakcija podatkov iz spleta

  doc. dr. Matevž Pesek

  doc. dr. Tomaž Hočevar

  doc. dr. Jure Demšar

  doc. dr. Luka Fürst

  doc. dr. Aleš Jaklič

  doc. dr. Žiga Virk

  doc. dr. Aljaž Zalar

  doc. dr. Jure Žabkar