Задачи

седмица Задачи Краен рок Испраќање Оценка
19 февруари - 25 февруари ASSIGNMENT: Lexical analysis среда, 28 февруари 2024, 07:00
26 февруари - 3 март ASSIGNMENT: Syntax analysis среда, 6 март 2024, 07:00
22 април - 28 април ASSIGNMENT: Instruction selection вторник, 25 април 2023, 07:00