Задачи

седмица Задачи Краен рок Испраќање Оценка
HW1 Dropbox недела, 29 октомври 2023, 23:59
HW2 Dropbox понеделник, 18 декември 2023, 23:59
HW3 Dropbox петок, 19 јануари 2024, 23:59
Group Project Dropbox недела, 14 јануари 2024, 23:59