Assignments

Week Assignments Due date Submission Grade
Izrazi, spremenljivke, funkcije, prvi program. Strelske vaje Tuesday, 11 October 2022, 1:45 PM
Datoteke, zanke in pogoji Dražba Tuesday, 17 October 2023, 1:45 PM
Metode nizov; Slovarji Dražba brez anonimnosti Tuesday, 24 October 2023, 1:45 PM
Seznami in terke Domača naloga: Analiza dražbe Tuesday, 7 November 2023, 1:45 PM
Funkcije Družabno omrežje dražbe Tuesday, 14 November 2023, 1:45 PM
Moduli Mrzli Silvester Tuesday, 21 November 2023, 1:45 PM
Oblikovanje nizov; Pisanje datotek Miklavževa pisma Tuesday, 12 December 2023, 1:45 PM
Numpy Polona in Ančka Tuesday, 19 December 2023, 1:45 PM
Kosmati Silvester Tuesday, 9 January 2024, 1:45 PM
Rekurzivne funkcije Podizvajalci Tuesday, 16 January 2024, 1:45 PM