Naloge

Tema Naloge Rok Prispevek Ocena
Domače naloge 0. domača naloga četrtek, 26. oktober 2023, 23.59
n. domača naloga ponedeljek, 30. september 2024, 08.05
Laboratorijske domače naloge 1. laboratorijska naloga: zagon preko omrežja / Lab assignment #1: booting over the network petek, 24. november 2023, 23.59
2. laboratorijska naloga: VPN / Lab assignment #2: VPN petek, 12. januar 2024, 23.59