Задачи

седмица Задачи Краен рок Испраќање Оценка
Submission of the first Assigmnent недела, 3 декември 2023, 23:59
Seminar 2 - submission недела, 14 јануари 2024, 23:59