Kvadrat 7x7 in 8 kvadratov 3x3 (2.- 9. nov. 2017)

Teta kriptografija se je spomnila naloge, ki je primerna za študente FRI, vendar bo presenečena, če se bo dalo nalogo rešiti z uporabo računalnika.

Vprašanje je, ali se da pokriti (veliki) kvadrat 7x7 z osmimi (malimi) kvadrati 3x3, pod pogojem, da so stranice malih kvadratov bodisi vzporedne ali pa pravokotne s stranicami velikega kvadrata?

Kot vedno iščemo čim bolj elegantno rešitev.