Dodatni izziv: Zanesljiva števila

Tale naloga je kar tako, za izziv. Če bo kdo kaj zanimivega počel in oddal, bom(o) komentiral(i). Naloga ni čisto brez matematičnega ozadja, zato predlagam, da jo rešujete brez preveč googlanja; če zgolj vpišete zaporedje v Google, boste hitro izvedeli preveč. Pa brez spoilerjev na forumu, prosim. :)

1 in 2 sta zanesljivi števili. 3 = 1 + 2, torej je tudi zanesljivo. 4 je 1 + 3, torej je zanesljivo. 5 pa ni zanesljivo število, ker je enako 1 + 4 in 2 + 3. 6 je zanesljivo, ker je enako 2 + 4 (in ga ne moremo pridobiti na noben drug način -- 3 + 3 ne šteje). 7 ni zanesljivo, ker je enako 1 + 6 in 3 + 4.

Število je torej zanesljivo, če ga lahko zapišemo na samo en način kot vsoto dveh zanesljivih števil. Seznam zanesljivih števil se tako začne z

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 47, 48, 53, 57

Izziv: čim hitreje naračunaj vsa nezanesljiva števila, manjša od 100 000. V Pythonu. Uporabi, kar hočeš, tudi stvari, ki se jih še nismo učili.

Če boste naložili kakšno rešitev, kliknite "Oddaj", da bom(o) obveščen(i) o tem in bom(o) pogledal(i), kaj ste počeli.