Dodatni izziv: Nedvoumna števila

Due: Monday, 17 October 2022, 3:15 PM

Tale naloga je kar tako, za izziv. Nikamor ne šteje. Če bo kdo kaj zanimivega počel in oddal, bom(o) komentiral(i). Naloga ni čisto brez matematičnega ozadja, zato predlagam, da jo rešujete brez preveč googlanja; če zgolj vpišete zaporedje v Google, boste hitro izvedeli preveč. Pa brez spoilerjev na forumu, prosim. :)

1 in 2 sta nedvoumni števili. 3 = 1 + 2, torej je tudi nedvoumno. 4 je 1 + 3, torej je nedvoumno. 5 pa ni nedvoumno število, ker ga lahko na dva načina naračunamo iz nedvoumnih števil: 1 + 4 ali 2 + 3. 6 je nedvoumno, ker je enako 2 + 4 (in ga ne moremo pridobiti na noben drug način -- 3 + 3 ne šteje). 7 ni nedvoumno, ker je enako 1 + 6 in 3 + 4.

Število je torej nedvoumno, če ga lahko zapišemo na samo en način kot vsoto dveh nedvoumnih števil. Seznam nedvoumnih števil se tako začne z

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 47, 48, 53, 57

(Pazi: 23 ni nedvoumno število, ker ga ne moremo napisati kot vsoto dveh nedvoumnih števil.)

Izziv: čim hitreje naračunaj vsa nedvoumna števila, manjša od 100 000. V Pythonu. Uporabi, kar hočeš, tudi stvari, ki se jih še nismo učili.

Če boste naložili kakšno rešitev, kliknite "Oddaj", da bom(o) obveščen(i) o tem in bom(o) pogledal(i), kaj ste počeli.