Andrejino šifrirano sporočilo (22. jan.-24.jan. 2020)

Dobili smo naslednjo šifrirano besedilo

KENLJSVOJČKISURT

z opombo, da gre za zelo enostavno transpozicijsko šifro (to so šifre, pri katerih se pri šifriranju ne spreminja vloga črk, pač na nek vnaprej predpisan način s ključem premešamo njihova mesta). Bi ga znali odšifrirati in najti ključ ter sprogramirati algoritem za šifriranje ter odšifriranje?