HW2 submission (code & report)

Due: Friday, 5 May 2023, 9:00 AM

Rok za oddajo je petek, 5. maja ob 9h.