6.naloga: Paralelni vhod in izhod (PIO)

Due: Friday, 26 November 2021, 7:57 AM
  1. Napišite podprogram INIT_IO v zbirnem jeziku za ARM9, ki bo priključek PIO_PC1 mikrokrmilnika AT91SAM9260 na modulu FRI-SMS ustrezno nastavil tako, da boste lahko preko njega prižigali in ugašali oranžno LED diodo. Priključek orientirajte izhodno. Nato izhod postavite v stanje 1. Pri delu si pomagajte prosojnicami.
  2. Napišite podprogram LED_ON, ki prižge LED diodo.
  3. Napišite podprogram LED_OFF, ki ugasne LED diodo.
  4. V zbirnem jeziku za ARM9 napišite podprogram DELAY, ki s pomočjo programske zanke izvaja zakasnitev za N milisekund. Parameter N naj podprogram dobi v registru R0. Podprogram mora ohraniti vrednost vseh registrov razen R0. Izračunajte koliko urinih period traja en obhod zanke (upoštevajte kontrolne nevarnosti pri skoku). Frekvenca ure je 192 MHz..

Vsi podprogrami morajo ohraniti vrednosti registrov. Podprograme preizkusite tudi s primernim glavnim programom.