Praktična naloga: Zanimive python skripte za praktično nalogo

Срок сдачи: Понедельник, 16 января 2023, 23:55

Oddajte vaše zanimive skripte, ki ste jih kreirali pri praktični vaji.

Lahko oddate tudi pri dodatni domači nalogi.

Praktična naloga je neobvezna, ampak upamo, da zanimiva.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Submit interesting Python scripts, created during the practical lab session.

The practical assignment is optional, but hopefully interesting to complete.