1. domača naloga - MiMo model CPE

Na predavanjih in vajah smo predstavili zgradbo in delovanje mikroprogramirane CPE - poimenovali smo jo MiMo CPE (Mikroprogramiran Model CPE). Celotna distribucija in vsi spremljajoči dokumenti so objavljeni v poglavju s predavanji.


Rešite naslednje naloge oziroma probleme :

 1. Zapišite zaporedje mikroukazov, ki se izvedejo pri izvedbi strojnega ukaza "LI Rd,Immed" (primer: "LI   r3, 150").
  • ta ukaz je že implementiran v datoteki z definicijami mikroprogramskih realizacij
  • ob vsakem mikroukazu krajše opišite njegovo delovanje (stanje podatkovne enote, kaj se pravzaprav takrat zgodi, itd....)
 2. Zapišite preprost program v zbirnem jeziku z ukazi, ki so že podprti in v celoti implementirani. Razložite vsebino ustreznih strojnih ukazov. Opišite dogajanje ob vsakem strojnem ukazu in določite, koliko urinih period traja vsak od njih.
 3. Iz seznama strojnih ukazov, ki jih podpira zbirnik izberite vsaj tri in zanje podajte ustrezna zaporedja mikroukazov za njihovo realizacijo. Eden izmed ukazov je lahko enostavnejši, vsaj dva pa naj bosta bolj zahtevna oz. netrivijalna - sestavljena naj bosta iz vsaj 4 ali še bolje več elementarnih podoperacij. Kratko opišite realizacijo in predvsem mikroprogramske zapise dodanih strojnih ukazov v mikro-zbirniku.
  • potrebno je določiti realizacijo strojnega ukaza s pomočjo mikroukazov
  • zaporedje mikroukazov je potrebno dodati v datoteko "basic_microcode.def" in jo vnesti in  uporabiti v MiMo modelu.
 4. Nove strojne ukaze iz 3. naloge uporabite v lastnem testnem programu v zbirniku in preizkusite njegovo delovanje. Napišite tak program, da se bodo dodani ukazi temeljito preizkusili.
 5. Pravilno umestite v pomnilniški prostor izhodni napravi FB 16x16 in TTY po načelu "pomnilniško preslikanega vhoda/izhoda"- lahko uporabite nepopolno naslovno dekodiranje. Poskrbite, da se bo testni program za IO napravi po tej spremembi pravilno izvajal - torej se bosta izhodni napravi pojavili za pisanje res samo na njima dodeljenih naslovih. Dodatno gradivo "OR_Naslovno_dekodiranje_gradivo.pdf" je vključeno v distribuciji za MiMo model.
 6. Opišite dogajanje v podatkovni enoti po vseh elementarnih korakih, ki bi bili potrebni za pravilno realizacijo pisalne in bralne operacije iz sklada (push in pop). Elementarne korake lahko opišete vsaj tekstovno - podajte čimveč podrobnosti. Lahko dodate tudi še dejanski mikroprogram.

Rešitve nalog oddajte v obliki poročil v PDF formatu. Vsebine vseh pomembnejših datotek naj bodo v prilogi poročila in dodane v skupni arhiv, ki ga oddate v eni datoteki zip.

Dodatno delo oziroma izvrstnost rešitev izven osnovnih okvirjev naloge bo nagrajeno in upoštevano pri končni oceni (dodatno delo lahko oddate tudi v okviru 1. neobvezne domače naloge.

Z oddajo domače naloge jamčite vaše izvirno avtorstvo. Vso zunanjo pomoč (viri,...) navedite v poročilu.