Oddaja poročila in projekta (2. rok - oddaja do 31. 1. 2023 do 23:59)

Due: Tuesday, 31 January 2023, 11:59 PM

Tu oddajte svoje poročilo in projekt (skupno 2 datoteki). Dovolj je, da to stori samo en član skupine.

  • Poročilo naj bo v formatu PDF,
  • projekt pa naj v eni datoteki ZIP vsebuje vse potrebne datoteke za zagon projekta (arhiviran projekt za TIA Portal in morebitno kodo odjemalca OPC-UA).
Za poimenovanje oddanih datotek uporabite format:
<priimek 1. člana>_<priimek 2. člana>.<končnica zip ali pdf>

Primer: Lotric_Ilc.pdf in Lotric_Ilc.zip