Sprotne naloge 2

Due: Sunday, 13 November 2022, 11:55 PM

1. Določite vsebino pomnilniških besed oz. pomnilnika in vrednosti logičnih oznak ob izvajanju naslednjega programa (zbirnik prične prevajati od naslova 0x00 naprej) :

          .text

TABLE:    .byte  3, 5, 1, 2

BUF:      .word  0x01020304

 A:       .byte  0x15

          .align
          .global __start
__start:
          mov  r0,#128        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Determine the contents of memory words and values of logic labels when compiling assembler program above (assembler starts compiling from starting address 0x00).