Dolžina želve

Testi

Testi: testi-dolzina-zelve.py

Naloga

Tokrat samo kratka naloga za hitro ponovitev snovi s predavanj. Naredi čimprej: rešitev je dolga dve vrstici.

Želvi dodaj lastnost (atribut) length, ki bo vsebovala dolžino črte, ki jo je doslej narisala želva.

t = Turtle()
print(t.length)  # izpiše 0
t.forward(15)
print(t.length)  # izpiše 15
t.turn(50)
print(t.length)  # izpiše 15, saj želva med obračanjem ne riše
t.backward(5)
print(t.length)  # izpiše 20 (ne 10! želva, ki gre nazaj riše, ne briše! ;)

t.fly(100, 100, 0)
print(t.length)  # izpiše 20, saj želva med letenjem ne riše

t.pen_up()
t.forward(5)
print(t.length)  # izpiše 20, saj želva z dvignjenim peresom ne riše

Rešitev

V konstruktor dodamo

self.length = 0

in v forward, znotraj if self.pen_active, dodamo

self.length += abs(a)

Čisto dodatna naloga

Ta naloga ni računalniška in se ne ocenjuje (niti se ne oddaja). To delaš v lastno veselje (če delaš).

Izračunaj obseg Kochove snežinke. Najprej predpostavi, da črto zlomimo samo n-krat. Potem spusti n proti neskončno. In ko si že pri tem, izračunaj še njeno ploščino.

V resnici je to zelo enostavna naloga. Posebej obseg zahteva le, da malo pomisliš.

Rešitev

Wikipedija

Last modified: Thursday, 25 March 2021, 9:31 PM