Splošno o laboratorijskih vajah

Na laboratorijskih vajah si bomo ogledali praktična orodja za delo z multimedijskimi vsebinami. Izbrana so bila orodja iz paketa Adobe, in sicer:

- Adobe Premiere Pro,
- Adobe Soundbooth ter
- Adobe After Effects. 

  • teden prej bo na učilnici predstavljena določena tematika (video vodič + pdf z navodili)
  • med vajami: vaše predstavitve domačih nalog.

  •  nalogo morate oddati do roka in jo med vajami zagovarjati (približno 10 min)

  • Naloga in zagovor bosta skupaj ocenjena z eno oceno, in sicer v razponu od 0 do 3 (možne so vmesne ocene):
  • 0 – naloga ni bila oddana in zagovorjena
  • 1 – podpovprečna, slabo opravljena naloga in zagovor
  • 2 – povprečna naloga in zagovor
  • 3 – nadpovprečna, hvale vredna naloga in zagovor 

Skupna povprečna ocena domačih nalog mora biti >=50%.

Last modified: Thursday, 18 February 2021, 5:25 PM