Na fakulteti se trudimo biti čim dostopnejši študentom, zato jim nismo na voljo le v predavalnicah in kabinetih, temveč tudi po elektronski pošti in na forumih predmetov na Učilnici. Kljub modernemu mediju pa za komunikacijo po teh, še vedno uradnih kanalih veljajo klasična in ne "internetna" pravila z naslavljanjem po imenih, tikanjem in odsotnostjo slovnice.

Medtem ko sta slednji reči stvar splošne kulture, akademski nazivi študente pogosto zmedejo. Seznam pedagoškega osebja in njihovih nazivov je na www.fri.uni-lj.si/si/osebje/. Ko pišemo nekomu ali o nekom, uporabljamo te nazive, smemo pa jih smiselno skrajšati, na primer

as. dr. -> dr.
viš. pred. dr. -> dr.
doc. dr. -> doc.
izr. prof. dr. -> prof.
prof. dr. -> prof.

Če za nekoga ne veste, kakšen naziv ima (ker ste ga, na primer, srečali na hodniku in ga želite nekaj vprašati), vam ne bo zameril, če ga kličete profesor. V pisni komunikaciji pa boste z uporabo pravega naziva pokazali več resnosti.

Referentka v študentski pisarni pa je ga. Novakova in ne ga. Ivanka ali kar Ivanka. Za intelektualce se spodobi, da enako spoštljivo ravnajo tudi izven fakultete.

Komunikacije s študenti si želimo čim več, opozorilo je namenjeno le temu, da pri njej ne bi prihajalo do čudnih pogledov ali celo zamer. Predvsem pa si želimo, da se po končani fakulteti ne bi spoznali le na računalništvo, temveč bi znali tudi olikano komunicirati s sodelavci in vsemi, ki jih boste srečali ob svojem delu.
Last modified: Thursday, 7 October 2021, 12:19 PM