Vodnjak

Če vržemo v vodnjak kamen in je v kamnu voda, se čez nekaj časa zasliši čof. Napiši program, ki mu uporabnik vpiše, koliko časa je minilo od trenutka, ko smo spustili kamen, do trenutka, ko je reklo čof, program pa izpiše globino vodnjaka.

Poprečna ocena

Napiši program, ki mu uporabnik vpiše oceno, ki so jo pri matematiki dobili Ana, Benjamin in Cilka. Program naj izračuna in izpiše poprečno oceno.

Izziv za razmišljujoče tipe: recimo, da ne bi radi izpisali poprečne temveč srednjo oceno. Če so Ana, Benjamin in Cilka dobili 3, 2 in 5, bi radi izpisali 3. Izziv: sprogramiraj to reč brez uporabe pogojnih stavkov ali česa podobno "naprednega". Konkretno, uporabljaj le funkcije input, print, min in max. Namig: min in max lahko prejmeta poljubno število argumentov. Pomisli tudi na to, da imaš samo tri osebe; pri štirih ta trik ne bi vžgal.

Hitri prsti

Če na začetek programa napišemo

from time import * bomo, med drugim, dobili funkcijo time(), ki vrne čas v sekundah od ... nekega trenutka v davni preteklosti.

Napiši program, ki uporabnika vpraša, koliko je 6 krat 7. Uporabnik bo premislil in vpisal odgovor. Program pa naj se ne ukvarja z odgovorom ter tem, ali je pravilen ali ne, temveč naj izpiše, koliko sekund je človek potreboval za razmišljanje.

Namig: če veš, koliko je bila ura pred klicem funkcije input in koliko je bila ura po klicu, znaš izračunati, koliko časa je minilo vmes.

Hitri prsti 2

Če napišemo na začetek programa

from random import * dobimo (med drugim) tudi funkcijo randint, ki jo pokličemo z dvema argumenta (ki morata biti celi števili) in vrne naključno celo število na tem intervalu. Tako bo randint(1, 10) vrnila naključno število med 1 in 10.

Napiši program, podoben gornjemu, vendar naj ne vpraša vedno, koliko je 6 krat 7, temveč naj si s pomočjo funkcije randint izmišlja naključna vprašanja iz poštevanke. Program bo torej izžrebal dve števili in izpisal račun s tema dvema številoma namesto s 6 in 7.

Misleči stroj

Napiši program, ki uporabnika vpraša za dve števili. Program izpiše njun produkt. Da pa bi naredil vtis, da razmišlja, produkta ne izpiše takoj, temveč pred tem malo počaka. Za čakanje uporabiš funkcijo sleep, ki jo dobiš, če je na začetku programa napisano from time import *.

Napišeš lahko tri različice programa. Po eni vedno čaka tri sekunde. Po drugi čaka naključno dolgo; koliko časa bo čakal, izžrebaš s funkcijo randint; čaka naj med eno in petimi sekundami. Tretja pa je takšna: večji ko je produkt, težji je račun. Računalnik naj čaka toliko sekund, kolikor znaša produkt, deljeno z 10. Če mu damo množiti 6 in 7, naj pred izpisom počaka 4.2 sekunde.

Last modified: Monday, 24 September 2012, 1:14 PM