Tole sem povedal na koncu in ni v zapiskih.

Vsota

vsota = 0 vnos = 1 while vnos != 0: vnos = int(input("Vnesi število ")) vsota += vnos print("Vsota je ", vsota)

Največje število

najvecje = 0 vnos = 1 while vnos != 0: vnos = int(input("Vnesi število ")) if vnos > najvecje: najvecje = vnos print("Največje je ", najvecje)
Last modified: Wednesday, 26 September 2012, 1:13 PM