V duhu predmeta bo vaša glavna naloga ustvariti originalno učno aktivnost s področja računalništva. Učno aktivnost boste sami razvijali in dopolnjevali čez cel semester na podlagi praktičnega testiranja in komentarjev sošolcev. Vsebino predavanj uporabite za navdih, konzultacijske vaje pa za sprotno testiranje svojega napredka.

Za začetek izberite temo, ki vas zanima in za katero menite, da jo lahko na zanimiv način predstavite nekomu, ki o računalništvo še nič ne ve. Vaša ciljna skupina so lahko mali ali veliki otroci, pri poučevanju uporaba računalnika ni obvezna. Upoštevajte le to, da boste morali svojo aktivnost testirati na predstavnikih izbrane ciljne skupine!

Podroben potek dela

 • Do 21. 10. izberite temo za svojo učno aktivnost in jo oddajte pod Izbira teme za učno aktivnost. Pri izbiri teme si pomagajte s seznamom orodij za poučevanje in predlogi aktivnosti. Počakajte, da izvajalec predlagano temo sprejme.
 • Po potrditvi teme začnite z razvojem svoje učne aktivnosti. Programiranje tokrat pustite za kakšen drugih predmet, poudarek naj bo na učni vsebini, ki mora biti razumljiva popolnim začetnikom. Za pomoč uporabite Forum za navdih in nasvete in/ali pridite na konzultacijske vaje z asistentom vsaj enkrat pred oddajo naloge.
 • Do 24. 11. predstavite prvo verzijo svoje učne aktivnosti na forumu Prva verzija učne aktivnosti. Pri objavi sledite navodilom na forumu.
 • Do 4. 12. preglejte in pokomentirajte vsaj tri objave svojih sošolcev na forumu Prva verzija učne aktivnosti. Pri komentiranju sledite izhodiščnim vprašanjem na forumu.
 • Na podlagi prejetih komentarjev izboljšate svojo učno aktivnost
 • Izboljšano verzijo v decembru potestirajte vsaj na treh predstavnikih ciljne skupine. Učno aktivnost dopolnite na podlagi rezultatov testiranja. Za pomoč uporabite Forum za navdih in nasvete in/ali pridite na konzultacijske vaje z asistentom vsaj enkrat pred oddajo naloge.
 • Do 9. 1. predstavite izboljšano verzijo učne aktivnosti na forumu Končna verzija učne aktivnosti. Predstavite tudi potek razvoja aktivnosti in kako so komentarji ter testiranje vplivali na razvoj aktivnosti. Sledite dodatnim navodilom na forumu.
 • Do 16. 1. komentirajte vsaj dve objavi na forumu Končna verzija učne aktivnosti. Sledite izhodiščnim vprašanjem za komentiranje na forumu.

Ocenjevanje

Deleži nalog pri končni oceni:

Pri ocenjevanju predstavitve učne aktivnosti bodo upoštevani sledeči kriteriji:

 • Vključitev zahtevanih elementov v predstavitev (ali predstavitev obsega vse točke, ki so predvidene pri nalogi?)
 • Kakovost predlagane aktivnosti (izvirnost, navezava na teme s predavanj)
 • Primernost predlagane učne aktivnosti za ciljno skupino (je izbrana tema predstavljena na primeren način?)
 • Splošna kakovost predstavitve aktivnosti (slovnična ustreznost, jasnost)
 • Izvirnost in izvedba predstavitve (ali je predstavitev zanimiva za branje/gledanje/poslušanje?)
 • Izboljšave na podlagi feedbacka (dopolnjevanje predstavitve na podlagi komentarjev, razvoj aktivnosti na podlagi testiranja)

Pri ocenjevanju komentarjev bodo upoštevani sledeči kriteriji:

 • Upoštevanje izhodiščnih vprašanj za komentiranje
 • Kakovost in izvirnost podanih predlogov
 • Kakovost pisne predstavitve komentarjev (slovnična ustreznost, jasnost)

Oddane naloge in komentarji bodo ocenjeni hkrati v tednu po zaključku roka za oddajo komentarjev.

Last modified: Monday, 27 November 2017, 8:09 AM