teden predavanja E. Casey: Digital Evidence and Computer Crime DN laboratorij seminarske
1 19.02.24 Uvod in osnove Introduction and basics 1, 2, 3, 4, 5 1


2 26.02.24 Računalnik, operacijski sistem MS Windows Computer and operating system MS Windows 15, 17

03.03.24 izbira skupine
3 04.03.24 Operacijski sistem Unix Operating system Unix 18

10.03.24 predizbira teme
4 11.03.24 Računalniška omrežja Computer networks 21

17.03.24 izbira teme
5 18.03.24 Mobilne naprave Mobile devices 20 2


6 25.03.24 Digitalna forenzika slik Digital forenscis of images
7 01.04.24 Zbiranje informacij odprtega tipa in človeški vektorji napada Open source intelligence gathering (OSINT) and human attack vectors
8 08.04.24 Varstvo pravice do zasebnosti v kazenskem postopku Protection of the right to privacy in criminal procedure

LAB1

9 15.04.24 Izvajanje digitalne preiskave Execution of a digital investigation 6, 7 3


10 22.04.24 Vabljeno predavanje / Invited lecture
Gorazd Božič: Kibernetski incidenti v praksi / Cyber incidents in practice

11 29.04.24 izpit exam
12 06.05.24 Vabljeno predavanje / Invited lecture
Računalniško preiskovanje in digitalna forenzika v slovenski Policiji / Computer investigation and Digital Forensics in Slovenian Police (naslov ni dokončen / title is not final)12.05.24 seminarska
13 13.05.24 Vabljeno predavanje / Invited lecture
Aleš Ažman: Preiskovalno delo zasebenega detektiva in digitalna forenzika / Investigative work of a private investigator and digital forensics

4


14 20.05.24 predstavitve seminarskih nalog presentation of seminars


17.05.24 predstavitev
15 27.05.24

LAB2 26.05.24 recenziji
16 03.06.24LAB3 03.06.24 končni izdelek

Last modified: Sunday, 17 March 2024, 2:00 PM