Ponovili bomo snov računalniških komunikacij - kako se nastavi mreža, kako se zajame promet med dvema računalnikoma.

Prednavodilo

Če je mogoče, prinesite svoj računalnik. Po možnosti imejte nameščen Linux, na računalniku pa možnost postaviti dve virtualki in mrežo med njima.

Ponovite, kako se uporablja Wireshark, ipcfg, ping, nslookup in kaj je to NAT.

Predvaja (judge)

01-preparation-set_motd

Navodilo

Postavi 2 navidezna stroja (A in B). Na nobenem od njiju naj ne teče DHCP strežnik.

Poskrbi, da bo A dostopal do Interneta prek B.

Z Wireshark prestrezi ves promet, ki gre preko A; S tcpdump zajemi ves promet na vrata 80.

Last modified: Tuesday, 23 October 2018, 4:42 PM