Pogledali si bomo, kako brez uporabe vtičnikov (sockets) v poljubnem programskem jeziku napišemo strežnik, dostopen preko Interneta

Prednavodilo

Preberite, kaj so inetd, crontab in systemd. Ponovite, kaj so to vtičniki (sockets).

Predvaja

02-preparation-mock_entrance_exam

Navodilo

Napiši program v poljubnem jeziku, ki kot edini argument prejme imenik dir. Na vnešeni ukaz oblike "GET pot" vrne vsebino datoteke dir/pot

Namesti enega od programov inetd.

S pomočjo inetd postavi slab strežnik HTTP.

Last modified: Tuesday, 23 October 2018, 4:42 PM