Napišite program, ki si sam izmisli število in ga tudi sam ugiba. Še več, vajo naj ponovi, recimo, stokrat. Torej: stokrat, naj si zamisli število, ga ugiba in šteje, koliko poskusov je potreboval. Program naj na koncu izpiše, koliko poskusov je potreboval v poprečju.

Lepo. Zdaj pa me zanima tole: koliko poskusov - v poprečju - potrebuje vaš program, ko ugiba števila do sto, do tisoč, do deset tisoč, do sto tisoč, do milijon... Kako narašča poprečno število ugibanj, če povečujemo obseg števil?

Kot rešitev te popolnoma dodatne naloge lahko oddate program, ki izpiše "tabelo" z obsegom števil (100, 1000, 10000, ...) v enem stolpcu in poprečnim številom ugibanj v drugem. Še bolj imenitno pa bo, če oddate graf, narisan s Pythonom ali, zaradi mene, z Excelom (scatter plot oz. x-y), ki bo kazal, kako je število ugibanj odvisno od obsega.

Last modified: Sunday, 2 September 2018, 12:49 PM