Opravljanje predmeta

Pri predmetu se boste spoznali tako s teoretičnimi osnovami kot njihovo praktično nadgradnjo. Poleg tega boste pri predmetu morali pokazati še sposobnost lastnega podajanja in oblikovanja strokovnega besedila ter kritično vsebinskega premisleka. Končna ocena predmeta bo vsebovala vse naštete elemente. Samo ocenjevanje bo potekalo od prvega dneva, saj bo zaključna ocena (ZO) sestavljena iz ocene domačih nalog (DN), laboratorijskih nalog (LAB) in pisnega izpita (PI) ter se bo izračunala po obrazcu:

ZO = 0,4 PI + 0,4 LAB + 0,2 DN

Zaključna ocena bo pozitivna, če veljajo vsi naslednji pogoji:

 • ZO >= 50%,
 • PI >= 50%,
 • LAB >= 40%, pri čemer mora vsaka laboratorijska naloga imeti vsaj 20%,
 • DN >= 40%, pri čemer mora vsaka domača naloga imeti vsaj 20% in
 • opravljene naloge KPOV judge (glej spodaj).
 • Poleg tega morate še oddati 0. DN (predstavitev in vaša vpisna številka) in n. DN (vaši vtisi o predmetu).

Sama ocena predmeta se bo izračunala po obrazcu: RoundUp(ZO / 10). Profesor si pridržuje pravico popravkov ocene navzgor, če boste izkazali posebno prizadevnost pri izvajanju predmeta kot je na primer sodelovanje pri razpravah v e-učilnici in podobno (glej spodaj povzetki RFCjev).

Vse obveznosti morate opraviti v tem študijskem letu.

KPOV judge

Letos tega do nadaljnega ne bo!

Eden naučinkovitejših načinov učenja je takoimenovani princip obrnjene učilnice. Pri njem vodijo samo izvajanje bolj študenti kot učitelji. Pri vajah bomo ta princip močno poudarili. V ta namen so za skoraj vse vaje pripravljene naloge, ki jih naj bi rešili predno pridete na vaje. Naloge so na voljo preko učilnice in se imenujejo KPOV judge. Ime samo sporoča, da se ocenjujejo samodejno. Kako jih boste oddali, izveste na prvih vajah.

Za uspešno delo je, kot rečeno, zaželjeno, da posamezno nalogo rešite pred vajami. Da boste izpolnili to obveznost pa morate:

 • vsaj šest nalog rešiti najkasneje do nedelje v tednu predno so vaje, za katere je pripravljena posamezna naloga in
 • do konca leta rešiti dvanajst nalog.

Povzetki RFC

V učilnici so že pripravljeni dvojni povzetki RFC kolegov iz prejšnjih let. Povzetka posameznega RFC lahko uporabite, da ju nadgradite v še boljši povzetek, ki ga tudi oddate v učilnico. To dodatno delo se bo upoštevalo, če boste na meji med ocenama.

Sprotno delo

Snov se pri predmetu nadgrajuje iz ure v uro. Da bi študenti lažje sledili snovi in jo na koncu bolje obvladali, lahko sproti preverjajo raven svojega znanja. Pri predmetu so predvidene naslednje oblike sprotnega dela:

 • domače naloge: dobili boste 4 domače naloge. Oddaja domačih nalog je omejena z določeno uro/datumom, ki se strogo upošteva. Ta rok je običajno četrtek ob 23.55. Prav na začetku boste dobili še uvodno in zaključno domačo nalogo, ki se ne bo ocenjevala, le narediti jo boste morali.
 • kolokvija: na polovici predmeta in na koncu predmeta sta kolokvija.

Pisni izpit

Na koncu predmeta je pisni izpit. Študentom, ki so pri kolokvijih dosegli naslednji uspeh:

 • pri vsakem od kolokvijev oceno vsaj 40; in
 • skupna povprečna ocena je vsaj 50,

ni potrebno opravljati pisnega izpita. V tem primeru velja:

PI = (povprečna ocena kolokvijev)

V primeru opravljanja pisnega izpita je PI ocena izpita. Seveda je možno popravljati pisni izpit - ga pisati večkrat. V tem primeru se upošteva ocena zadnjega opravljanja.


Last modified: Tuesday, 29 September 2020, 1:07 PM