Naslove na omrežju lahko vsakemu računalniku dodelimo ročno. Takšno početje je mukatrpno, zamudno in velika potrata časa.

Druga možnost je, da uporabimo DHCP strežnik. V tem primeru moramo naslov nastaviti le na enem računalniku (torej na strežniku), ostali naslovi pa se dodelijo avtomatično. V primeru, da je katerega od računalnikov nujno potrebno postaviti na točno določen naslov, lahko to storimo s spremembo konfiguracije na strežniku - s samim računalnikom se nam torej ni potrebno ukvarjati.

Eden izmed popularnejših je ISC DHCP strežnik. Pod Debian in podobnimi distribucijami ga namestimo takole:

sudo apt-get install dhcp3-server

Konfiguracijo DHCP strežnika spremenimo tako, da popravimo /etc/dhcp3/dhcpd.conf:

sudo gedit /etc/dhcp3/dhcpd.conf

V konfiguracijski datoteki se že nahaja množica različnih primerov konfiguracije za različna omrežja. Spodaj je naveden primer konfiguracije za omrežje, kjer je DHCP strežnik na naslovu 192.168.5.2, DNS strežnik na naslovu 192.168.1.1, privzeti prehod (katerega naslov smo, kot pri DHCP strežniku, nastavili ročno) pa na naslovu 192.168.5.1. Neznani računalniki dobijo avtomatično naslov med 192.168.5.128 in 192.168.5.254. Računalnik z imenom "staraskatla" dobi naslov 192.168.5.32, računalnik z MAC naslovom 00:1c:bf:41:01:75 pa naslov 192.168.5.33. Naslovi bodo običajno dodeljeni za 10 minut, najdlje pa bodo brez obnavljanja ostali dodeljeni 2 uri:

subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.5.128 192.168.5.254;
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option routers 192.168.5.1;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
host staraskatla {
  fixed-address 192.168.5.32;
}
host nekracunalnik {
  hardware ethernet 00:1c:bf:41:01:75;
  fixed-address 192.168.5.33;
}

DHCP strežnik naslove dodeljuje na omrežju, na katerem se nahaja sam, pri čemer moramo paziti, da je naslov samega strežnika izven območja naslovov, v katerem naslove dodeljuje avtomatično.

Last modified: Wednesday, 10 August 2011, 10:21 AM