Za prisluškovanje in analizo prometa na lokalnem omrežju sta zelo uporabna programa Wireshark in driftnet. Namestitev:

sudo apt-get install wireshark driftnet

Wireshark omogoca pametno prisluškovanje celi vrsti protokolov. Driftnet je program, ki prisluškuje prometu, nakar iz njega izlušči vse slike ter jih prikaže na zaslon. Da takšnim programom omogočimo dostop do vsega prometa, ki se pretoči čez poljuben omrežni vmesnik, ju moramo poganjati kot root:

sudo wireshark

ali

sudo driftnet
Last modified: Wednesday, 10 August 2011, 10:21 AM