Nekaj ukazov, ki pogosto pridejo prav + primeri uporabe

kpartx

Registriraj na sistemu razdelke, ki se nahajajo znotraj slike diska (v datoteki).

Uporaba:

kpartx -a FILE # ustvari navidezne naprave /dev/mapper/loopXpY, ki predstavljajo razdelke v sliki diska FILE
kpartx -d FILE # odstrani naprave /dev/mapper/loopXpY

Primer uporabe:

kpartx -a /home/student/disk.raw
# mount /dev/mapper/loop0p1 /mnt
# ls /mnt
# umount /mnt
kpartx -d /home/student/disk.raw

mount

Priklopi datotečni sistem na napravi ali v datoteki KAJ na imenik KAM.

Uporaba:

mount -o ZASTAVICE -t TIP KAJ KAM

Primeri uporabe:

mount # izpiši vse priklopljene datotečne sisteme
mount -o loop file.iso /mnt # priklopi sliko zgoščenke na imenik /mnt
mount /dev/sdc1 /mojdisk # priklopi 1. razdelek na 3. disku na imenik /mnt
mount -o remount,ro /var # ponovno priklopi datotečni sistem, ki je na /var tako, da bo pisanje onemogočeno

umount

Odklopi datotečni sistem

Uporaba:

umount KAM

Primer uporabe:

umount /mnt

dd

Kopiranje blokov iz datoteke KAJ v datoteko KAM, pri čemer skopiramo N blokov velikosti VELIKOST, prvih PRESKOK blokov preskočimo, s z dodatnimi možnostmi PRETVORBA.

Uporaba:

dd if=KAJ of=KAM bs=VELIKOST seek=PRESKOK count=N conv=PRETVORBA

Primer uporabe:

dd if=/dev/sda1 of=part1.fat # skopiraj 1. razdelek 1. diska v datoteko part1.fat
dd if=/dev/sdb of=zacetek.bin bs=1024 count=2 # skopiraj prva 2KB 2. diska v datoteko zacetek.bin
dd if=problem.doc of=/mnt/backup/problem.doc conv=noerror # skopiraj datoteko problem.doc v imenik /mnt/backup, pri čemer v primeru težav pri branju z diska nadaljuj z branjem

dmesg

Izpiši sporočila jedra od zagona do sedaj

Uporaba:

dmesg

Primer uporabe: dmesg | grep sda # ispiši vsa sporočila v zvezi s prvim diskom

fdisk

Popravi tabelo razdelkov (partition table)

Uporaba:

fdisk

Primer uporabe:

fdisk -l # izpiši vse razdelke na vseh diskih
fdisk /dev/sdd # zažene se uporabniški vmesnik za popravljanje tabele razdelkov na 4. disku. pritisnite tipko "m" za pomoč

qemu-nbd

Program za priklop slik diskov virtualk na sistem.

Uporaba:

qemu-nbd -c NAPRAVA datoteka

Primer uporabe:

# modprobe nbd
qemu-nbd -c /dev/nbd1 disk.vdi
# mount /dev/nbd1p1 /mnt

qemu-img

Orodje za delo s slikami diskov virtualk.

Uporaba:

qemu-img UKAZ MOŽNOSTI

Primer uporabe:

qemu-img convert file.vmdk file.raw

Nekaj naprav, ki jih je dobro poznati

 • /dev/zero # naprava, iz katere lahko preberemo neskončno ničel
 • /dev/null # naprava, v katero lahko pišemo podatke, ki naj se ne shranijo nikamor
 • /dev/sda # prvi SATA ali SCSI ali USB disk
 • /dev/sdb # drugi SATA ali SCSI ali USB disk
 • /dev/sdc # tretji SATA ali SCSI ali USB disk
 • /dev/sda1 # prvi razdelek na prvem SATA ali SCSI ali USB disku
 • /dev/sdc2 # drugi razdelek na tretjem SATA ali SCSI ali USB disku
 • /dev/mapper/loop0p1 # prvi navidezni razdelek na datoteki, registrirani s kpartx
 • /dev/nbd0 # prva omrežna bločna enota (network block device)
 • /dev/nbd0p1 # prvi razdelek (partition) na prvi omrežni bločni enoti

Nekaj datotek in imenikov, ki jih je dobro poznati

 • /dev # imenik z napravami
 • /proc # magični imenik s podatki o sistemu, spominom jedra in procesov
 • /proc/cpuinfo # informacije o procesorjih
 • /proc/meminfo # informacije o pomnilniku
 • /proc/kmem # slika pomnilnika
 • /proc/PID # podatki o procesu s številko PID
 • /proc/PID/mem # slika pomnilnika procesa s številko PID
 • /proc/PID/maps # področja pomnilnika procesa s številko PID
 • /var/log # Beležnice večine programov (log files)
 • /var/log/syslog # Beležnica za večino dogodkov (system event log)
 • c:\WINDOWS\System32\config # Lokacija večine datotek z nastavitvami (registry hive) ter beležnic (log)
 • c:\WINDOWS\System32\config\SAM # datoteka (registry hive) z gesli
 • c:\WINDOWS\System32\config\SysEvent.Evt # Beležnica za večino dogodkov (system event log)
Last modified: Thursday, 25 April 2013, 9:04 PM