Prenesite arhiv uporabniških datotek s sistema z Windows 10. Ugotovite, katere spletne strani je obiskal uporabnik in kdaj. Uporabljeni brskalniki so bili Firefox, Chrome in Edge. Začnite s prostima programoma.

Mozilla Firefox

Firefox hrani večino zanimivih podatkov v bazah SQLite. Zgodovino brskanja hrani v datoteki places.sqlite, ki jo najdemo v:

  • Windos XP: C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<PROFILE>\places.sqlite
  • Windows Vista: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<PROFILE>\places.sqlite
  • Linux: ~/.mozilla/firefox/<PROFILE>/places.sqlite
  • OS X: /Users/<USERNAME>/Library/Application Support/Firefox/Profiles/<PROFILE>/places.sqlite

Za lažje delo z bazami SQLite lahko uporabite program sqlitebrowser.

Google Chrome

Tudi Chrome hrani podatke v bazah SQLite. Uporabniške datoteke se nahajajo v:

  • Linux: ~/.config/chromium/
  • Windows Vista (in Windows 7): C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Google\Chrome\
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\

Microsoft Edge

Edge hrani podatke o brskanju v bazi ESE. Datoteke se nahajajo na različnih mestih, med drugim v:

  • C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat
  • C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_<ID>\AC\MicrosoftEdge\User\Default\

Za delo z bazami ESE lahko uporabite knjižnico libesedb in priložene programe.

Last modified: Tuesday, 14 May 2019, 7:06 PM