Izvajanje predmeta

Predavanja:

 • izvajalec: Tomaž Dobravec,
 • urnik: torek, 815 - 1045 (vmes en odmor 15 minut),
 • začetek predavanj: 15. februar 2022.

Vaje:

 • izvajalec: Iztok Lapanja, iztok.lapanja@fri.uni-lj.si
 • začetek vaj: torek, 15. februar 2022,
 • obiskovanje vaj v skladu z objavljenim urnikom v dodeljeni skupini
  (menjava po predhodnem dogovoru z asistentom, praviloma po principu 1-1).

Ocenjevanje predmeta:

 • ocena predmeta je sestavljena iz ocene sprotnega dela (50 točk) + ocena izpita (50 točk) + morebiten ustni izpit,
 • pisnega izpita se lahko udeleži, kdor s sprotnim delom zbere vsaj 25 točk,
 • izpit opravi, kdor na pisnem delu izpita zbere vsaj 25 točk in opravi morebiten ustni izpit,
 • sprotno delo: obiskovanje vaj + 5 domačih nalog
 • dodatne točke za sprotno delo lahko študent dobi z eno od naslednjih aktivnosti:
Last modified: Thursday, 17 February 2022, 4:02 PM