Izvajanje predmeta

Predavanja:

 • izvajalec: Tomaž Dobravec,
 • urnik: sreda, 915 - 1145 (vmes en odmor 15 minut),
 • začetek predavanj: 15. februar 2023.

Vaje:

 • izvajalec: Iztok Lapanja
  FRI e-naslov: iztok.lapanja@fri.uni-lj.si
 • začetek vaj: teden 20. - 24. februar 2023,
 • obiskovanje vaj v skladu z objavljenim urnikom v dodeljeni skupini
  (možna prilagajanja urnika in udeležbe po predhodnem dogovoru z asistentom).

Ocenjevanje predmeta:

 • ocena predmeta je sestavljena iz ocene sprotnega dela (50 točk) + ocena izpita (50 točk) + morebitni ustni izpit,
 • pisnega izpita se lahko udeleži, kdor s sprotnim delom zbere vsaj 25 točk,
 • izpit opravi, kdor na pisnem delu izpita zbere vsaj 25 točk in opravi morebitni ustni izpit,
 • sprotno delo: obiskovanje vaj + 5 domačih (programerskih) nalog,
 • dodatne točke za sprotno delo lahko študent dobi z eno od naslednjih aktivnosti:
  • vsekakor so v tem smislu dobrodošle tudi kakršnekoli pobude z vaše strani (predlog za
   implementacijo rešitve kakšnega zanimivega problema, poglobljena teoretska obravnava
   izbrane podatkovne strukture, aplikacija APS vsebin pri izbrani programski rešitvi, ipd...)
Last modified: Monday, 6 February 2023, 10:36 AM