Izvajanje predmeta

Predavanja:

 • izvajalec: Tomaž Dobravec,
 • urnik: ponedeljek, 815 - 1045 (vmes en odmor 15 minut),
 • začetek predavanj: 16. februar 2021.

Vaje:

 • asistent: Iztok Lapanja
 • začetek vaj: ponedeljek, 1. marec 2021,
 • obiskovanje vaj v svoji skupini (menjava po predhodnem dogovoru z asistentom, praviloma po principu 1-1).

Ocenjevanje predmeta:

 • ocena predmeta je sestavljena iz ocene sprotnega dela (50 točk) + ocena izpita (50 točk) + morebiten ustni izpit,
 • pisnega izpita se lahko udeleži, kdor s sprotnim delom zbere vsaj 25 točk,
 • izpit opravi, kdor na pisnem delu izpita zbere vsaj 25 točk in opravi morebiten ustni izpit,
 • sprotno delo: obiskovanje vaj + 5 domačih nalog
 • dodatne točke za sprotno delo lahko študent dobi z eno od naslednjih aktivnosti:
  • dobra uvrstitev na tekmovanju v množenju velikih števil,
  • implementacija podatkovne strukture v sistemu Data Structure Visualization,
  • udeležba in dobra uvrstitev na UPM ali podobnem tekmovanju,
  • ... (podrobnosti o tem bodo predstavljene na predavanjih).
Last modified: Monday, 15 February 2021, 1:09 PM