Kratka vsebina

Z računalniškim vodenjem procesov se danes srečujemo na vsakem koraku. Poleg pregleda nad področjem bodo študentje pridobili teoretična in praktična znanja, potrebna za zasnovo in izvedbo celovite računalniške podpore vodenju procesov.


Kratka vsebina:

  • Sistemi in sistemska teorija (sistemi, procesi), teorija vodenja (osnovne definicije, načini vodenja, kvaliteta vodenja), sistemi za vodenje (namen, funkcije, gradniki).
  • Orodja za konfiguriranje in implementacijo funkcij vodenja: programirljivi logični krmilniki (zgradba, programirni model), standardni programski jeziki po IEC 1131 (diagrami poteka, funkcijsko programiranje, lestvični diagrami, lista ukazov, višji programski jeziki).
  • Komunikacijski protokoli na nivoju proizvodnih procesov: komunikacijski protokoli med logičnimi krmilniki in podobnimi napravami (RS422, RS485, Profibus, Interbus, Modbus, AS-interface), povezovanje logičnih krmilnikov z višjimi računalniškimi sistemi (Profibus, industrijski Ethernet).
  • Višji sistemi vodenja: namen in izdelava proizvodnih nadzornih sistemov SCADA (Supervisory Control And Data Analysis), namen in funkcije sistemov MES (Manufacturing Executing System) pri povezovanju sistemov za vodenje proizvodnih procesov s poslovnimi informacijskimi sistemi ERP (Enterprise Resource Planning).

마지막 수정됨: 월요일, 3 10월 2022, 8:05 오전