Primer kazala poročila (linija z dvema napravama)

Opombe:

  • To je le primer, kako je mogoče napisati poročilo. Seveda lahko uporabite svoje zamisli in kako drugače strukturirate vsebino.
  • Pri pisanju imejte v mislih, da pišete navodila za uporabo, ki naj bi jih razumel vsak.

Kazalo vsebine

Povzetek

1. Projektna naloga

1.1. Opis naloge

(Kaj je bila vaša naloga pri projektu. Uporabite domišljijo.)

1.2. Kratek opis sistema

1.2.1. Proizvodni proces

(Mehanski opis linije.)

1.2.2. Krmilje

(Krmilnik, morebitna povezava z višjimi sistemi vodenja.)

2. Navodila za uporabo

(Pregledno in s pomočjo slikovnega gradiva opišite delovanje vaše naprave v različnih režimih delovanja. Pred očmi imejte novopečenega operaterja te naprave.)

2.1. Vklop in izklop sistema

2.2. Neposredni nadzor z gumbi (ročni način)

2.3. Avtomatsko vodenje

2.4. Upravljanje z alarmi, odpravljanje težav

2.5 Dodatne funkcije sistema SCADA (npr. določanje receptov)

2.6 Delo z višjimi sistemi vodenja (odjemalec OPC-UA)

Last modified: Monday, 9 January 2023, 9:04 AM