Vsebina, ocenjevanje

Izvajalec

  Vsebina predavanj

  Predmet je vsebinsko nadaljevanje predmeta Računalniška arhitektura. Nadaljujemo s podrobnejšim spoznavanjem organizacije računalnikov. Ta se ukvarja z bolj podrobnim pogledom v delovanje in izvedbo računalnikov in njihovih posameznih delov. Najprej se seznanimo z osnovami elektronske tehnologije, v kateri so trenutno večinsko računalniki narejeni. Pojasnimo potek razvoja te tehnologije, ki vodi v paralelizem na različnih nivojih. Tako se najprej spoznamo s paralelizmom na nivoju ukazov, ki ga nato razširimo še na niti, jedra, procesorje in računalnike. Ob tem pojasnimo tudi delovanje sodobnih večizstavitvenih (superskalarnih) procesorjev, ki so dandanes dokaj standardna rešitev v zmogljivejših namiznih računalnikih. Potem po podrobnostih delovanja računalnikov zaključimo s poglavjem o povezavah in vhodno izhodnih napravah. Oba (pogosto rahlo zanemarjena) segmenta igrata tudi pomembno vlogo pri zagotavljanju ustrezne zmogljivosti sistema za različne potrebe. 

  Vsebina vaj

  Predmet je vsebinsko nadaljevanje predmeta Računalniška arhitektura. Na vajah nadaljujemo z zbirnikom ARM mikrokrmilnikov (AT91SAM9260 oziroma sistem FRI-SMS in STM32H750) in znanje razširimo s spoznavanjem in programiranjem CPE in vhodno izhodnih naprav, ki so vgrajene v mikrokrmilnik. Sem sodijo paralelni vhod/izhod, časovnik, zaporedni vmesnik (UART), itd. Spoznamo se tudi z osnovami priključitve v/i naprav (LED dioda, tipka) in programiranja v programskem jeziku C. Obravnavamo tudi MiMo model mikroprogramirane CPE na nivoju logičnih vrat v simulatorju Logisim - na voljo je model delujoče CPE z nekaj ukazi v zbirniku. Obstoječi model dopolnite z novimi ukazi v zbirnem jeziku, pri čemer določite za vsak ukaz v zbirniku ustrezen mikroprogram oziroma zaporedje vseh opravil, potrebnih za izvedbo izbranega ukaza. S tem se s praktičnega vidika podrobneje seznanite z delovanjem CPE. MiMo model lahko neobvezno dopolnite na opisanih nivojih in tudi na nivoju logičnih vrat (nove V/I naprave, sklad, prekinitve,...). Semester zaključimo z izdelavo lastne aplikacije za mikrokrmilnik FRI-SMS ali STM32H750.

  Za čas izvajanja predmeta lahko dobite v sposojo sistem FRI-SMS (na željo dodatno tudi STM32F4 Discovery oziroma STM32H750). Tako ga lahko poljubno in v kontekstu vaj programirate tudi doma oz. kjerkoli.

  Ocenjevanje, obveznosti 

  Vaje prispevajo 50 odstotkov h končni oceni in morajo biti opravljene. Da študent vaje opravi, mora:
  • uspešno oddati obe obvezni domači nalogi in 
  • skupno zbrati vsaj 100 točk (50% vseh možnih točk) 
  Dodatne točke lahko pridobite z neobveznimi domačimi nalogami in drugim dodatnim delom (projekt, seminar, aplikacija).

  Ocena vaj velja le v tekočem šolskem letu!
  2022/23: glede na Covid situacijo se lahko ocenjevanje in delo tudi ustrezno prilagodita, o čemer boste seveda obveščeni.
  Last modified: Sunday, 2 October 2022, 6:14 PM