Splošne informacije - General info

Izvajalci - Team

Vsebina vaj - Lab work 

Na laboratorijskih vajah spoznamo zgradbo in programiranje mikrokrmilnika AT91SAM9260 iz družine ARM9 v zbirnem jeziku. Podobni mikrokrmilniki se uporabljajo v vgrajenih sistemih kot so usmerjevalniki, tiskalniški strežniki, mobilni telefoni, itd. 

Zbirni jezik AT91SAM9260 spoznavamo postopno s sprotnimi vajami, ki jih rešujemo na vajah oziroma v okviru domačih nalog. Pri programiranju uporabljamo razvojno okolje WinIDEA, ki ga je mogoče namestiti tudi na domačih računalnikih.

In laboratory exercises, we learn about the structure and programming of the AT91SAM9260 microcontroller from the ARM9 family in the assembly language. Similar microcontrollers are used in embedded systems such as routers, print servers, mobile phones, and so on.

We get familiar with the AT91SAM9260 assembly language gradually with simple and practical assignments, which we solve at lab sessions or as homework. When programming, we use the WinIDEA development environment, which can also be installed on home or laptop computers.

Izpitni roki - Examinations

Pri pisnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Dovoljen je en dvostranski list zapiskov velikosti A4 in kalkulator. Pri pisnem izpitu dobi študent v pomoč nabor ukazov zbirnika ARM.

Ustni izpiti se izvedejo po pisnem izpitu. Občasno se razpišejo termini, na katere se individualno prijavite, če vam ustrezajo.

For written examinations the literature can not be used. One A4 sheet with handwritten notes and calculator are allowed. During the exam the student also gets the sheet with ARM assembler instruction set.

Oral examinations are held later after written. Occasionally, various dates are announced, and you can register individually, if that suits your schedule.

Last modified: Tuesday, 11 January 2022, 2:52 PM