Izvajalci - Team

  • Predavatelj - Lecturer: Robert Rozman (tel. FRI 01 479 8202)
  • Govorilne ure - Office hours: Objavljen termin ali po dogovoru (e-mail) tudi izven tega termina (welcome anytime).
  • Asistenti - Assistants: Žiga PušnikRobert Rozman.

Vsebina vaj - Lab work 

Na laboratorijskih vajah spoznamo zgradbo in programiranje mikrokrmilnika STM32H750 iz družine ARM v zbirnem jeziku. Podobni mikrokrmilniki se uporabljajo v vgrajenih sistemih. 

Zbirni jezik ARM spoznavamo postopno s sprotnimi vajami, ki jih rešujemo na vajah oziroma v okviru domačih nalog. Pri programiranju uporabljamo razvojno okolje VSCode ali CubeIDE, ki ga je mogoče namestiti tudi na domačih računalnikih.

In laboratory exercises, we learn about the structure and programming of the STM32H750 microcontroller from the ARM family in the assembly language. Similar microcontrollers are used in embedded systems.

We get familiar with the ARM assembly language gradually with simple and practical assignments, which we solve at lab sessions or as homework. When programming, we use VSCode or CubeIDE development environment, which can also be installed on home or laptop computers.

Izpitni roki - Examinations

Pri pisnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Dovoljen je en dvostranski list zapiskov velikosti A4 in kalkulator. Pri pisnem izpitu dobi študent v pomoč nabor ukazov zbirnika ARM.

Ustni izpiti se izvedejo po pisnem izpitu. Občasno se razpišejo termini, na katere se individualno prijavite, če vam ustrezajo.

For written examinations the literature can not be used. One A4 sheet with handwritten notes and calculator are allowed. During the exam the student also gets the sheet with ARM assembler instruction set.

Oral examinations are held later after written. Occasionally, various dates are announced, and you can register individually, if that suits your schedule.

Last modified: Friday, 29 September 2023, 11:37 AM