Potek predmeta

Znanje študentov pri predmetu se preverja z nalogami v okviru laboratorijskih vaj in pisnim izpitom.

Kvizi in izzivi

  • Tekom vaj bo danih več kvizov in izzivov, katerih reševanje šteje kot prisotnost.
  • Asistentje si pridružujemo pravico, da kadarkoli preverimo dejansko prisotnost na vajah.
  • Študentje kvize rešujete sami, lahko se posvetujete s sošolci ali asistenti, kodo pa morate v celoti napisati sami.

Domače naloge

  • Domače naloge so avtorska dela, vsak študent mora sam rešiti svojo domačo nalogo.
  • Vsaka domača naloga je vredna določeno število točk.
  • Domačo naloge je potrebno opraviti do določenega roka.
  • Zamujene oddaje naloge se ocenijo z 0 točkami.
  • Nedelujoči programi in programi, ki se ne izvedejo oz. ne prevedejo, so ocenjeni z 0 točkami.
  • Podrobnosti o posamezni domači nalogi bodo dane ob njeni objavi.

Pisni izpit

Na pisni izpit lahko pristopi vsak, ki opravi vsaj polovico vseh kvizov in polovico vseh izzivov, ki bodo dani tekom predmeta ter doseže vsaj polovico vseh točk na danih domačih nalogah.

Prijava

Pisni izpit lahko opravljajo le študenti, ki so na ustrezni izpitni rok tudi prijavljeni (prijava preko sistema StudIS). Vsak študent mora sam poskrbeti (obvezno preverite svojo prijavo), da je prijavljen na izpit. V primeru težav pri prijavi se dovolj zgodaj pred izpitom obrnite na študentsko pisarno.

Odjava

Odjava je mogoča preko sistema StudIS po fakultetnih predpisih. Ko odjava preko e-študenta ni več mogoča, se študent lahko odjavi do izpitnega roka pri asistentu. Odjava preko elektronske pošte je zagotovo veljavna le v primeru, če na prošnjo za odjavo dobite potrditev. Odjaviti se je vedno možno tudi neposredno tik pred izpitnim rokom. Po razdelitvi pisnih izpitov odjava ni več možna.


Last modified: Sunday, 28 February 2021, 8:07 AM