Potek predmeta

Znanje študentov pri predmetu se preverja z nalogami v okviru laboratorijskih vaj in pisnim izpitom.

Kvizi in izzivi

  • Vsak teden bo na voljo en kviz in en izziv.
  • Vsak kviz in izziv se oceni z največ eno točko.
  • H končni oceni se prenese največ 20 točk iz sprotnih obveznosti.
  • Študentje kvize rešujete sami, lahko se posvetujete s sošolci ali asistenti, kodo za izzive pa morate v celoti napisati sami.
  • Kviz in izzive je potrebno opraviti do določenega roka.
  • Nedelujoči programi in programi, ki se ne izvedejo oz. ne prevedejo, so ocenjeni z 0 točkami.
  • Podrobnosti o posameznem izzivu bodo dane ob njegovi objavi.

Pisni izpit

Na pisni izpit lahko pristopi vsak. Pisni izpit je sestavljen iz dvej delov: teoretičnega in praktičnega dela. Na teoretičnem delu ni dovoljena dodatna literatura, na praktične pa lahko imate s seboj en na roke napisan A4 list. Maksimalno število točk na vsakem delu je 40. Za pozitivno opravljen predmet je potrebno doseči vsaj 20 točk na vsakem izmed delov izpita ter celokupno (skupaj s točkami sprotnega dela) vsaj 50 točk.

Prijava

Pisni izpit lahko opravljajo le študenti, ki so na ustrezni izpitni rok tudi prijavljeni (prijava preko sistema StudIS). Vsak študent mora sam poskrbeti (obvezno preverite svojo prijavo), da je prijavljen na izpit. V primeru težav pri prijavi se dovolj zgodaj pred izpitom obrnite na študentsko pisarno.

Odjava

Odjava je mogoča preko sistema StudIS po fakultetnih predpisih. Ko odjava preko e-študenta ni več mogoča, se študent lahko odjavi do izpitnega roka pri asistentu. Odjava preko elektronske pošte je zagotovo veljavna le v primeru, če na prošnjo za odjavo dobite potrditev. Odjaviti se je vedno možno tudi neposredno tik pred izpitnim rokom. Po razdelitvi pisnih izpitov odjava ni več možna.


Last modified: Thursday, 21 March 2024, 3:03 PM