Uvod

Vaje so razdeljene v tri sklope. V prvem se bomo naučili programirati računalnik SIC/XE, v drugem bomo zanj napisali simulator, v zadnjem sklopu pa bomo implementirali zbirnik za prevajanje jezika SIC/XE v strojno kodo. Vsakemu sklopu sledi domača naloga, ki bo del vaše končne ocene.

Ocenjevanje

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz:

  • izpita (50 točk),
  • seminarja, ki ga predstavite na predavanjih (20 točk),
  • domačih nalog (30 točk) in
  • bonus točk, ki jih dobite za dodatno ali posebej odlično delo na vajah; z njimi lahko zvišate (pozitivno) oceno.

Vsaka domača naloga ima osnovni del in dodatni del, ki si ga lahko izberete sami. Oddane naloge boste zagovarjali na vajah. Razdelitev točk po nalogah:

  1. (4+2) git, programiranje v SIC/XE (november);
  2. (7+5) simulator (december);
  3. (7+5) zbirnik (januar).

Naloge, ki jih bomo delali na vajah, niso obvezne. Priporočljivo je, da jih vseeno naredite, saj so neposredno uporabne pri domačih nalogah.

Last modified: Saturday, 29 October 2022, 1:00 PM