Originalni SIC/XE ne podpira zaslona. V simulatorju pa imamo na voljo preprost enobarvni tekstovni zaslon. Poiščite in seznanite se z nastavitvami za zaslon v simulatorju. Kako pravzaprav zapišemo en znak na zaslon?

Izpišite po en znak na zaslon v zgornji levi kot, v spodnji levi kot, na sredino zaslona itd. Kateri direktivi omogočata definirati oznako, ki vsebuje začetni naslov zaslona?

Zaslonske rutine

Napišite program screen.asm, v katerem definirate in preizkusite naslednje simbole oziroma rutine:

  • simbol screen naj predstavlja zaslon oz. naslov zaslona,
  • simbola scrcols in scrrows naj vsebujeta število stolpcev oziroma vrstic zaslona,
  • simbol scrlen naj vsebuje velikost zaslona (torej dolžino tabele) v bajtih,
  • rutina scrclear naj pobriše zaslon,
  • rutina scrfill pa naj zaslon zapolni z znakom, podanim v spodnjem bajtu registra A.

Poskusite rutini scrclear in scrfill združiti tako, da se prekrivata, le da imata vsaka svojo vstopno točko. Je kaj takega mogoče v višjih programskih jezikih?

★ Zaslonski gonilnik

Zgornjim rutinam dodajte še osnovne rutine za izpis na zaslon, npr. printch, printstr, itd. Glede lokacije izpisa imate (vsaj) dve možnosti:

  • vsaki rutini podate koordinati row, col točke začetka izpisa; ali pa
  • vpeljete pozicijo kurzorja, ki se ob vsakem izpisu avtomatsko premakne.

Izberite eno od možnosti in jo implementirajte. Podrobnosti izvedite po svoji zamisli.

Last modified: Sunday, 23 October 2022, 8:28 PM