Navodilo

  1. Namestite poljuben hipervizer za virtualizacijo, na primer VirtualBox.
  2. V virtualko namestite poljubno distribucijo Linux operacijskega sistema, na primer Debian.
  3. S kloniranjem vritualke postavite še eno virtualko.
  4. Poskrbite da se virtualki lahko povezujeta preko omrežja, z uporabo Omrežja NAT, Notranjega omrežja in Povezanega vmesnika.

Last modified: Tuesday, 26 October 2021, 8:57 PM