Izpitni roki - Examinations

Pri pisnih izpitih ni dovoljeno uporabljati literature. Dovoljen je en dvostranski list lastnoročnih zapiskov velikosti A4 in kalkulator. Pri pisnem izpitu dobi študent v pomoč nabor ukazov zbirnika ARM.

For written examinations the literature can not be used. One A4 sheet with handwritten notes on both sides and a calculator are allowed. During the exam the student also gets the sheet with ARM assembler instruction set.

Last modified: Sunday, 22 January 2023, 11:59 AM