Osnovni podatki o predmetu

Informacije o predmetu

Predavanja

Predavatelj: Borut Robič (borut.robic@fri.uni-lj.si)

Vaje

Vaje so namenjene utrjevanju učne snovi in izdelavi seminarjev. Prvi del vsakih vaj poteka avditorno, drugi del pa laboratorijsko.

V avditornem delu se skupaj z asistentom rešujejo naloge, ki se nanašajo na tekočo snov. Poudarek na snovi je s praktičnega vidika. V laboratorijskem delu študentje individualno rešujejo domače naloge in probleme, povezane s seminarji.

Asistenta

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 2:15 AM