Osnovni podatki o predmetu

Informacije o predmetu

Predavanja

Predavatelj: Borut Robič (borut.robic@fri.uni-lj.si)

Vaje

Vaje so namenjene utrjevanju učne snovi in izdelavi seminarjev. Prvi del vsakih vaj poteka avditorno, drugi del pa laboratorijsko.

V avditornem delu se skupaj z asistentom rešujejo naloge, ki se nanašajo na tekočo snov. Poudarek na snovi je s praktičnega vidika. V laboratorijskem delu študentje individualno rešujejo domače naloge in probleme, povezane s seminarji.

Asistenti

Last modified: Thursday, 21 March 2024, 2:52 PM