Viri in literatura


Knjige v slovenščini

  • Osnovni algoritmi, Boštjan Vilfan, Založba Fe in FRI, Ljubljana, 2002.
  • Podatkovne strukture in algoritmi, Jernej Kozak, 2. natis, Ljubljana, DMFA, 1997.


Knjige v angleščini

  • Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles Leiserson, Ron Rivest, and Cliff Stein, 2. izdaja, The MIT Press, 2001.
  • Introduction to Design and Analysis of Algorithms, Anany Levitin, 2. izdaja, Pearson / Addison-Wesley, 2007.
  • The Design and Analysis of Computer Algorithms, Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Addison-Wesley, 1974.
  • Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming – series, Addison-Wesley, 1997.

Last modified: Thursday, 22 February 2018, 8:40 AM