1. vaja rešitve

@-------------------------------------
@              naloga 1
@-------------------------------------

          .text
S1:       .byte 15
S2:       .byte 10


          .align
          .global __start

@ nepredznaceni, pogojni skoki

__start:  adr   r4,S1
          adr   r5,S2
         
          ldrb  r1,[r4]      @S1->r1
          ldrb  r2,[r5]      @S2->r2
         
          cmp   r1, r2       @r1 > r2
          bhi   vecjas1      @ da
         
          sub   r2, r2, r1
          strb  r2, [r5]
          b __end
         
vecjas1:  sub   r1, r1, r2   @ odstejem
          strb  r1, [r4]
         
__end:    b __end  @-------------------------------------
@ predznaceni, pogojni skoki

__start:  adr   r4,S1
          adr   r5,S2
         
          ldrsb  r1,[r4]      @S1->r1
          ldrsb  r2,[r5]      @S2->r2
         
          cmp   r1, r2       @r1 > r2
          bgt   vecjas1      @ da
         
          sub   r2, r2, r1
          strb  r2, [r5]
          b __end
         
vecjas1:  sub   r1, r1, r2   @ odstejem
          strb  r1, [r4]

@-------------------------------------
@ predznaceni, pogojni izvajanje ukazov

__start:  adr   r4,S1
          adr   r5,S2
         
          ldrsb  r1,[r4]      @S1->r1
          ldrsb  r2,[r5]      @S2->r2
         
          cmp   r1, r2       @r1 > r2
         
          suble   r2, r2, r1
          strleb  r2, [r5]
         
vecjas1:  subgt   r1, r1, r2   @ odstejem
          strgtb  r1, [r4]
           

@-------------------------------------
@nepredzn., pogojno izvajanje ukazov

@ nepredznaceni, pogojni izvajanje ukazov

__start:  adr   r4,S1
          adr   r5,S2
         
          ldrb  r1,[r4]      @S1->r1
          ldrb  r2,[r5]      @S2->r2
         
          cmp   r1, r2       @r1 > r2
         
          subls   r2, r2, r1
          strlsb  r2, [r5]
         
vecjas1:  subhi   r1, r1, r2   @ odstejem
          strhib  r1, [r4]


@-------------------------------------
@naloga 2
@-------------------------------------

@-------------------------------------
@nepredznac.
          .text
tabela:   .byte 23,54,2,76,53,57,5,1,0,11
 
        
          .align
          .global __start
__start:
          /*
    mov r1, #53
    mov r1, #60
    */
    mov r1, #2
          adr r0, tabela
        
zanka:    ldrb r2, [r0]
          add r0, r0, #1
          cmp r2, r1
          /*
    bne zanka
    bls zanka
    */
    bhs zanka

 

@-------------------------------------
@predznac.
          .text
tabela:   .byte byte 0,-5,2,-4,11,12,32,-10,-11,-22
 
        
          .align
          .global __start
__start:
          /*
    mov r1, $11
    mov r1, #30
    */
    mov r1, #-11
          adr r0, tabela
        
zanka:    ldrb r2, [r0]
          add r0, r0, #1
          cmp r2, r1
          /*
    bne zanka
    ble zanka
    */
    bge zanka
 
 

@-------------------------------------
@            naloga 3a
@-------------------------------------
 
  .text
tabela: .byte 1,100,255,24,88,31,56,192,155,224,48,0,128,99,147,177
rez: .space 1

  .align
  .global __start
__start:

  adr r0, tabela       @ kazalec
  adr r4, rez           
  mov r1, #16         @ stevec zanke
  mov r2, #0           @ stevec
  
zanka: ldrsb r3, [r0]  @predzn!
  cmp r3, #90         @ >90 ?
  addgt r2, r2, #1  @ stevec++
  

 

  add r0, r0, #1

  subs r1, r1, #1
  bne zanka
  
  strb r2, [r4] @ rez <- stevec(r2=2)
 

@-------------------------------------
@              naloga 3b
@-------------------------------------
 
  .text
tabela: .byte 1,100,255,24,88,31,56,192,155,224,48,0,128,99,147,177
rez: .space 1

  .align
  .global __start
__start:

  adr r0, tabela       @ kazalec
  adr r4, rez           
  mov r1, #16         @ stevec zanke
  mov r2, #0           @ stevec
  
zanka: ldrb r3, [r0]
  cmp r3, #100       @ >100 ?
  addhi r2, r2, #1   @ stevec++
  

 

  add r0, r0, #1

  subs r1, r1, #1
  bne zanka
  
    strb r2, [r4]   @ rez <- stevec(r2=7)@-------------------------------------
@naloga 3c
@-------------------------------------
 
  .text
tabela: .byte 1,100,255,24,88,31,56,192,155,224,48,0,128,99,147,177
rez: .space 1

  .align
  .global __start
__start:
 

adr r0, tabela       @ kazalec
  adr r4, rez           
  mov r1, #16         @ stevec zanke
  mov r2, #0           @ stevec
  
zanka: ldrb r3, [r0]
  cmp r3, #48         @ <48 ?
  blo preskoci  
  cmp r3, #57         @ >57 ?
  bhi preskoci
  add r2, r2, #1      @ stevec++

 

preskoci: add r0, r0, #1
  subs r1, r1, #1
  bne zanka
  
  strb r2, [r4]  @ rez <- stevec(r2=2

 
Zadnja sprememba: sreda, 15. november 2017, 00:44