V času od 20.11. do 26.11. bo v terminu vaj potekalo prvo preverjanje znanja.

Preverjanja se obvezno udeležite v terminu, ki ga obiskujete.

Preverjanje se lahko opravlja le na računalnikih v učilnicah (ne svojih prenosnikih).

S seboj imejte identifikacijski dokument.

Na preverjanju bo zajeta naslednja snov vaj:
- psevdoukazi in direktive, poravnanost pomnilniških operandov,
- delo s spremenljivkami oziroma 8, 16 in 32-bitnimi nepredznačenimi pomnilniškimi operandi,
- posredno (bazno) naslavljanje brez odmika, posredno (bazno) naslavljanje s takojšnjim odmikom (load, store),
- takojšnje naslavljanje,
- neposredno registrsko naslavljanje.

Literatura na preverjanju ni dovoljena. Pri preverjanju vam bo v pomoč nabor ukazov zbirnega jezika ARM, ki ga boste dobili od nas na preverjanju.

Po preverjanju bodo v nadaljevanju še laboratorijske vaje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In a week from 20.11 to 26.11, the first lab-test will take place during the lab sessions.

Make sure you attend the same lab-sessions you're normally attending.

The lab-test can only be done on lab (in-house) computers in classrooms (not on your laptops).

Please present one of your ID documents on the spot.

The test will cover the following topics (all covered in lab-sessions 1-4):
- pseudo-instructions and directives, alignment of memory operands,
- working with variables, respectively 8, 16 and 32-bit unsigned memory operands,
- indirect (base) addressing without offset, indirect (base) addressing with immediate offset (load, store),
- immediate addressing,

- direct-register addressing.

Literature is not allowed on the test, but you can use the list of ARM assembly language instructions that you will receive from us before the test.

After a test, we will continue with a normal lab-session.

Last modified: Monday, 13 November 2023, 7:22 AM