V tednu od 6.12. 2021 do 10.12.2021 bo v vseh skupinah potekalo drugo preverjanje znanja. Preverjanja se obvezno udeležite v terminu, ki ga obiskujete.

Na preverjanju bo zajeta snov vaj, ki smo jo predelali do sedaj:
- snov prvega preverjanja,
- delo z nepredznačenimi/predznačenimi operandi,
- zastavice,
- skočni ukazi in pogojni skoki.

Literatura na preverjanju ni dovoljena. V pomoč bo pri preverjanju nabor ukazov zbirnega jezika ARM, ki ga dobite od nas.


In a week from 6.12. 2021 to 10.12.2021, the second lab-test will take place during the lab sessions. Make sure you attend the same lab-sessions you're normally attending.
The test will cover the following topics covered until now:
- topics from the first test,
- signed/unsigned operands,
- flags,
- branch instructions and conditions.

Literature is not allowed on the test, but you can use the list of ARM assembly language instructions that you will receive from us before the test.
Последнее изменение: Friday, 19 November 2021, 19:50