Tretje preverjanje bo potekalo v tednu od 8. 1. 2024 do 12. 1. 2024 v času vaj. Preverjanja se obvezno udeležite v terminu, ki ga obiskujete. Preverjanje v angleškem jeziku bo le na vajah, ki se izvajajo v angleščini.

Na preverjanju bo zajeta vsa snov, ki je bila obdelana na vajah. Napisali boste samostojno program v razvojnem okolju CPUlator.

Na preverjanju je dovoljena ena A4 stran z lastnoročnimi zapiski (rešene naloge niso dovoljene). Prav tako bo pri preverjanju v pomoč nabor ukazov zbirnega jezika ARM,ki ga dobite na preverjanju.
---------------------------------------------------------------------------------------------
The third test will take place in a week from 8. 1. 2024 do 12. 1. 2024 during the lab sessions. Lab-test in English language will be held only in English LAB session on Wednesday.

This test covers all work that has been done on lab sessions. You'll write a standalone program in CPUlator development environment.

During the test, one A4 page is allowed with handwritten notes (solved assignments are not allowed). You'll also get the instruction set of ARM assembly language from us.

Please, ask assistant for help if you don't fully understand test instructions. If you would like to take an English test, then come to an English lab session (Thursday 13:15).
Last modified: Thursday, 11 January 2024, 10:49 AM