Tretje preverjanje je opcijsko.

Tretje preverjanje bo potekalo v tednu od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022 v času vaj. Preverjanja se obvezno udeležite v terminu, ki ga obiskujete.

Na preverjanju bo zajeta vsa snov, ki je bila obdelana na vajah. Napisali boste samostojno program v razvojnem okolju Winidea.

Na preverjanju je dovoljena ena A4 stran z lastnoročnimi zapiski (rešene naloge niso dovoljene). Prav tako bo pri preverjanju v pomoč nabor ukazov zbirnega jezika ARM,ki ga dobite na preverjanju.
---------------------------------------------------------------------------------------------
The third test is optional.

The third test will take place in a week from 10. 1. 2022 to 14. 1. 2022 during the lab sessions.

This test covers all work that has been done on lab sessions. You'll write a standalone program in WinIdea development environment.

During the test, one A4 page is allowed with handwritten notes (solved assignments are not allowed). You'll also get the instruction set of ARM assembly language from us.

Please, ask assistant for help if you don't fully understand test instructions. If you would like to take an English test, then please register and come to an English test that will be held only once in a week and time and place will be published separately.
Last modified: Monday, 10 January 2022, 5:59 PM