Vrste domačih nalog in ocenjevanje

Uspešno opravljeno sprotno delo v obliki tedenskih domačih nalog je obvezni predpogoj za izpit.

Domače naloge so dveh vrst. Tri naloge bodo večje, ostale (približno deset nalog) pa manjše.

  • Manjše naloge: za uspešno opravljeno manjšo nalogo je potrebno pravilno rešiti ogrevalni (če obstaja) in obvezni del. Dodatna naloga ni obvezna, vendar vpliva na oceno, kot je razloženo spodaj. Za uspešno opravljeno sprotno delo vam smeta manjkati največ dve manjši nalogi.

  • Pri večjih nalogah je določeno, kaj je potrebno sprogramirati za oceno 6, 7, 8, 9 in 10. Za določeno oceno je potrebno sprogramirati tudi vse, kar je zahtevano za nižje ocene. Vse večje naloge so obvezne za pristop k izpitu.

  • Ločeno objavljene dodatne izzive, uganke... delate, ker vas to zanima in ker bi se radi naučili več, na oceno pa ne vplivajo. "Dodatna naloga", ki se šteje v oceno, je samo tisto, kar je objavljeno skupaj z obvezno.

Končna ocena iz domačih nalog se izračuna kot poprečje večjih nalog. Končna ocena predmeta je poprečje poprečij večjih domačih nalog in izpita.

Domače naloge je potrebno v danem roku; po tem oddaja ni več mogoča. Oddati jih morate prek učilnice, ne po elektronski pošti ali kako drugače. Če ni drugače določeno, jih je potrebno oddati kot eno samo datoteko s končnico .py (ne kot .zip ali kaj podobnega).

Če za nalogo obstajajo testi, oddajte svoj izdelek skupaj s testi. Tako se izognemo temu, da bi poleg testov ponesreči pobrisali še kaj, česar ne smete.

Napake v rešitvah

Naloga mora prestati priložene testne primere, sicer se šteje rešitev za napačno, kar je enako, kot da je niste oddali. Tudi če prestane teste, lahko še vedno dobi 0 točk, če je napačna na kak očiten način, ki ga testi ne preverjajo, če je posebej prirejena za teste in podobno.

Nekatere naloge ne bodo imele priloženih testov. V tem primeru bomo pri popravljanju spregledali manjše napake, če bomo presodili, da je študent napake spregledal, čeprav se je trudil pravilno rešiti nalogo. Če vsebuje program napake, ki jih reševalec ni mogel spregledati in je po naši oceni zavestno oddal nedelujoč program, naloga ni bila uspešno rešena in se šteje, kot da ni bila oddana. To velja še posebej, če program vsebuje sintaktične napake, kar pomeni, da ga študent ni niti pognal.

Uporaba pripomočkov

Študent, ki za reševanje nalog pri Programiranju 1 uporablja chatGPT in podobne programe, ravna enako modro kot tretješolček, ki pri učenju poštevanke uporablja kalkulator. Oni tretješolček ne bo znal poštevanke, študent pa ne bo znal programirati.

Argument "ampak saj v praksi bomo uporabljali ta orodja, torej se jih moramo naučiti uporabljati" je enako smiseln kot argument tretješolčka, da mu ni treba znati poštevanke, ker bo za množenje uporabljal kalkulator. Tretješolčku lahko, če ne drugega, odgovorimo, da bomo v tem primeru preskočili poštevanko in začeli s trigonometrijo in verjetnostnim računom, kjer mu kalkulator ne bo pomagal.

Četudi bo rutinske programe namesto vas nekoč res pisala umetna inteligenca, gre za stopnico, na katero morate vsaj enkrat stopiti tudi peš. Če se ne strinjate, pa vam lahko z veseljem predavam funkcije višjih redov, currying in thunking. Je tudi meni bolj zabavno kot zanke in pogojni stavki. ::)

Prepisovanje in ukrepi

TL;DR: prepisovanja ne trpimo. Ta, ki da prepisovati, je enako kriv kot oni, ki prepisuje.

Če odkrijemo, da sta dve rešitvi ali celo več rešitev enaki do takšne mere, da gre za očiten plagiat, bodo kaznovani vsi udeleženi, ne glede na to, kdo je resnični avtor. Možni kazni sta dve. V primeru, da presodimo, da je prepisan manjši del naloge ali pa je kršitev milejša iz kakega drugega razloga, se šteje, da niste oddali dveh domačih nalog (kazen mora biti hujša od tega, kar ste s prekrškom pridobili!). Če gre za čisto in očitno prepisovanje, pa se razveljavi celotno sprotno delo in v tem letu ne boste mogli opravljati izpita. Posebej drzne kršitve bomo prijavili disciplinski komisiji.

Ne objavljajte svojih rešitev na forumih ali na raznih "padih", kjer jih lahko vidijo tudi drugi. Če kdo - četudi neznanec - prepiše vašo rešitev od tam, je to enako, kot da ste mu jo dali prepisati.

Izpit

Izpit je pisni. V posebnih primerih mu lahko sledi tudi ustni. Naloge boste reševali na računalnikih, priloženi bodo podobni testi kot pri domačih nalogah (z izjemo prvih).

Na izpitu je dovoljena vsa literatura v poljubni obliki. Omogočen bo dostop do Učilnice, ostali dostop do interneta pa bo zaprt. Izpit boste pisali na fakultetnih računalnikih.

Zasilnih vhodov ni

Vsako leto se najdejo študenti brez domačih nalog ali s prepisanimi domačimi nalogami, ki bi radi vseeno opravljali izpit in imajo v zvezi s tem različne predloge. Pogosta fraza je "smo mislili, da se bo dalo kaj zmeniti." Nekateri bi radi dobili dodatne domače naloge, s katerimi bodo tik pred izpitom "odslužili sprotno delo". To je očitno nekoristno - da o dodatnem delu s sestavljanjem nalog za tiste, ki med semestrom "niso imeli časa", ne govorimo. Drugi bi naknadno rešili obstoječe naloge - katerih rešitve so seveda že objavljene na Učilnici. Bistro. Tretji menijo, da bi bilo primerno, da bi bili tisti, ki niso delali sproti, kaznovani tako, da bi lahko prišli na izpit šele septembra. S tem dosežemo - kaj že?

Ne računajte na katerokoli od teh možnosti.


Homeworks and grading

Homeworks are published every week after the lectures. The usual deadline is next Tuesday at 23:55.

Three homeworks are larger and graded; others are smaller.

Smaller homeworks have three levels. You must correctly solve the warm-up task and the mandatory task. To qualify to attend the exam, you may skip (or submit incorrect solutions of) at most two homeworks. Extra homeworks are not mandatory. However, to have a final grade of 9 or 10 you can skip at most 4 or 2 (respectively) extra homeworks.

Larger homeworks consist of tasks that need to be done for grades 6, 7, 8, 9 and 10. To qualify for the exam, you have to submit solutions for grade at least 6 for all larger homeworks. You can't skip those.

The final grade is the average of the grade for the homework and for the exam.

Homeworks must be submitted within the deadline using Ucilnica, not email or another way. When not specified otherwise, you must submit the solution in a single .py file.

Mistakes in submitted solutions

Your solution must pass the tests accompanying the homework, otherwise it is considered as incorrect. Even if it passes the test, it may be incosidered incorrect if wrong in an obvious way not tested by the tests, or it the student cheats by fitting the solution to the tests. (Don't worry about this; consider this a legal speak. If you don't try to cheat your way through the homeworks, you'll be fine.)

Some homeworks won't have the tests. In this case, we'll ignore smaller mistakes for which we believe that the students overlookoed them. If the solution includes large mistakes that are impossible to overlook or that we warned about, the solution will be considered incorrect.

Plagiarism

We have zero tolerance for plagiarism. Consequences of cheating range from annuling the bonus of two missing homeworks to reporting the incident to the faculty.

Last modified: Monday, 9 October 2023, 3:09 PM