1. Razdelite se v skupine po dva.
 2. Vsak par ima na delovnem mestu dva namizna računalnika in en PLK. Na prihodnjih vajah, si boste izbrali tudi enega od učnih modelov (pnevmatski sistem, linija z dvema napravama ali robotska roka).
 3. Vsak PLK ima določen naslov IP. Priporočamo, da vedno uporabljajte isti PLK.
 4. Na desnem fakultetnem računalniku je pripravljeno produkcijsko okolje, zato naj bo priklopljen v omrežje učilnice. Iz mrežne vtičnice izklopite kabel levega računalnika in tja priklopite PLK.
 5. Prijavite se v desni računalnik (Windows) in zaženite virtualni stroj (D:\PA).
 6. Ustvarite svoj prvi projekt po ločenih navodilih. Nato se vrnite sem.
 7. Lotite se spoznavanja osnov programiranja v lestvičnih diagramih. Rešite naslednji nalogi za ogrevanje:
  • Naloga 1: Ko obrnemo preklopno stikalo (iz navpične v poševno lego), naj zasveti rdeča lučka.
  • Naloga 2: Realizirajte preprosto logično funkcijo – ekskluzivni ALI (XOR) – nad dvema črnima tipkama. Izhod funkcije naj bo zelena lučka.
 8. Shranite projekt in ga arhivirajte za uporabo na naslednjih vajah: FileSave Project As Archive... → rezultat je stisnjena datoteka s končnico tnzip, ki je v resnici navadna stisnjena datoteka zip.