Učni model lahko upravljamo s tipkami na panelu – temu pravimo ročni način in je predmet prvega vmesnega preverjanja. Poskrbite, da bo vaš projekt zadostil naslednjim zahtevam.

 1. Izbira načina vodenja
  Med ročnim in avtomatskim načinom (izdelali ga boste pozneje) izbiramo s preklopnim stikalom na panelu. Ko je preklopnik v pokončni legi (0), se izvaja avtomatsko vodenje, ko pa je obrnjen poševno (1), lahko napravo krmilimo preko tipk.

 2. Izbira motorja
  V ročnem načinu mora imeti operater možnost vodenja vseh motorjev/batov. Uporabimo zgornji črni tipki za izbiranje aktivnega motorja, spodnji pa za premik motorja/bata v ustrezno smer.

 3. Blokada hitrih preklopov smeri aktuatorjev
  V praksi je potrebno biti pazljiv, saj sunkovita in hitra preklapljanja smeri aktuatorja lahko poškodujejo konstrukcijo, v katero je vpet. Zato moramo onemogočiti prehitre menjave smeri. To storimo tako, da dovolimo vrtenje/premikanje v nasprotno smer od trenutne šele po preteku določenega časa (npr. 1 s).

 4. Varčevanje relejev (samo za motor tipa premik-smer)
  Vsak preklop smeri motorja tipa premik-smer povzroči preklop releja na vezju učnega modela. S tem se krajša življenjska doba releja. Da jo podaljšamo, želimo preklapljati bit za smer samo ob dejanski spremembi smeri. Če torej ta bit nastavimo na 1, naj ostane tak tudi, ko motor nehamo vrteti (torej je premik 0) in ga nastavimo na 0 šele, ko želimo motor vrteti v drugo smer.

 5. Varnost
  Vsaka naprava ima nekaj končnih stikal, ki služijo za zagotavljanje varnosti in preprečujejo poškodbe naprave (robotska roka na vseh oseh po eno, linija z dvema napravama pri potiskačih, pnevmatski sistem na izhodu vrtljive mize). Upoštevajte jih.