1. Izbira načina vodenja
  Med ročnim in avtomatskim načinom izbiramo s preklopnim stikalom na panelu. Ko je preklopnik v pokončni legi (0), se izvaja avtomatsko vodenje, ko pa je obrnjen poševno (1), lahko napravo krmilimo preko tipk. Ko preklopimo iz avtomatskega v ročni način, se morajo vsi aktuatorji ustaviti in se odzivati samo na tipke. Ko preklopimo nazaj v avtomatski način, naj se nadaljuje proces obdelave (restavracija stanja), če je to mogoče.

 2. Delovanje aktuatorjev
  Aktuatorji naj se v avtomatskem načinu obnašajo enako kot v ročnem – uporabite isto instanco funkcijskega bloka (če ste ga seveda implementirali). To pomeni, da morajo imeti aktivno časovno blokado spremembe smeri, upoštevati morajo varnostne omejitve in v primeru motorjev mora biti narejeno varčevanje z releji.

 3. Hkratna obdelava več izdelkov (samo za modela Linija z dvema napravama in Pnevmatski sistem)
  Učna modela "Linija z dvema napravama" in "Pnevmatski sistem" sta zasnovana kot cevovod z vmesnimi postajami. Želimo, da je izkoriščenost naprave kar največja – to pomeni, da posamezno postajo zasedemo takoj, ko je to mogoče in tako povečamo pretok izdelkov skozi obdelovalni proces.

 4. Sledenje materialu / izdelkom
  Vsak izdelek, ki pride v obdelavo, naj dobi svojo identifikacijsko številko (ID) - lahko jo določite samodejno z uporabo števca. Želimo, da ob vsakem trenutku vemo, na kateri stopnji obdelave (lokaciji) se nahaja posamezni izdelek. Lokacije, ki ne vsebujejo izdelka, naj imajo "prazne" vrednosti.

 5. Recepti
  Uporabnik naj ima možnost spreminjati parametre obdelave, ki so specifični za vsak učni model. Parametre (recept) trenutno določamo s spremembo ustreznih pomnilniških lokacij (write values), pozneje pa boste to povezali z nadzornim sistemom SCADA.

  - Linija z dvema napravama: recept naj zajema delovanje dveh obdelovalnih strojev, in sicer njun čas vrtenja (lahko tudi smer).

  - Pnevmatski sistem: recept določa delovanje stiskalnice, in sicer število stiskov (lahko tudi čas pritiska).

  -  Robotska roka: recept določa koordinate premika robotske roke – njen "program". Zajema naj vsaj 7 različnih lokacij, po katerih se robotska roka ciklično premika. Pred začetkom izvajanja zaporedja premikov naj se robotska roka pomakne na izhodišča posameznih osi (do pritisnjenih končnih stikal).